“ศักดิ์สยาม” เร่งสอบปรับแบบมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน” คุมงบเพิ่มไม่เกิน 6,000 ล้าน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“ศักดิ์สยาม” ขีดเส้นปรับแบบมอเตอร์เวย์ M6 “บางปะอิน-โคราช” 17 ตอน งบเพิ่มไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ทยอยเสนอ ครม. พิจารณาช่วงผ่านเรือนจำคลองไผ่ก่อน พร้อมเร่ง ทล.สอบข้อเท็จจริงใครทำงานบกพร่อง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือ M6 ระยะทาง 196 กม. ซึ่งพบว่าต้องมีการปรับแบบก่อสร้าง 17 สัญญานั้น ขณะนี้ให้กรมทางหลวงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุผลในการปรับแบบ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบให้ครบถ้วนถูกต้อง และมีเหตุผลที่จะชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อของบประมาณเพิ่มได้ต่อไป

จากที่ ทล.ได้เสนอเรื่องให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา 3 ตอนนั้น ขณะนี้พบว่ามี 1 สัญญาที่มีการปรับแบบก่อสร้าง วงเงินประมาณ 60 ล้านบาท แต่สามารถเกลี่ยวงเงินภายในสัญญามาดำเนินการได้ไม่ต้องของบเพิ่ม อยู่ในกรอบอำนาจของอธิบดีกรมทางหลวงในการบริหารสัญญาได้ โดยไปตกลงกับกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ ส่วนอีก 16 สัญญา วงเงินค่าก่อสร้างในสัญญาไม่พอ ต้องของบเพิ่มนั้น ล่าสุดประเมินค่าก่อสร้างเพิ่มประมาณ 6,000 ล้านบาท ลดลงจากเดิมที่ 6,800 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงฯ กำลังพิจารณา ตอนที่ 34 ช่วงทางยกระดับผ่านเรือนจำกลางคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ที่ต้องมีการติดตั้งกำแพงครอบเพิ่มความปลอดภัยในช่วงที่ผ่านเรือนจำ ซึ่งเป็นงานส่วนเพิ่มที่ตรวจสอบแล้วมีเหตุผลความจำเป็นและเป็นเรื่องเกิดภายหลังจากออกแบบไปแล้ว และคาดว่าจะเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติวงเงินก่อสร้างเพิ่มได้

ส่วนอีกตอน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้สำรวจออกแบบเมื่อปี 2551 โดยพบว่าสภาพพื้นที่ปัจจุบันกลายเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ เพราะมีการขุดดินไปขาย ต้องปรับแบบเป็นสะพาน ทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้สรุปก่อนจึงจะพิจารณาเสนอ ครม.ได้

“การทำงานของหน่วยงานรัฐต้องยึดขั้นตอนระเบียบ ซึ่งระเบียบพัสดุ ข้อ 136 หากพบว่ามีงานเพิ่ม ผู้คุมงานต้องรายงานต่ออธิบดี เหตุผล ความจำเป็น และวงเงิน สามารถเกลี่ยภายในสัญญากันได้หรือไม่ หากไม่พอ ต้องเสนอขอเพิ่มกรอบวงเงินต่อ ครม. กรณีดินหายไป พื้นที่กลายเป็นบ่อขนาดใหญ่ก็ต้องตรวจสอบว่าหายในช่วงใด หากมี พ.ร.ฎ.เวนคืนฯ แล้วดินหาย จะต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่ง เพราะถือเป็นทรัพย์สินทางราชการแล้ว” นายศักดิ์สยามกล่าว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 8.46 หมื่นล้านบาท ขณะนี้ภาพรวมมีความคืบหน้าประมาณ 95% ก่อสร้างแล้วเสร็จ 23 ตอน (สัญญา) จากทั้งหมด 40 ตอน ส่วนที่เหลืออีก 17 ตอน ต้องปรับแบบก่อสร้างและเสนอขอเพิ่มค่าก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลและทยอยเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาเพื่อเสนอ ครม.ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณต่อไป

โดยตอนที่ 34 (ทางยกระดับใกล้เรือนจำบางไผ่) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.ลาดบัวขาว อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นส่วนหนึ่งของทางยกระดับเลียบอ่างเก็บน้ำลำตะคอง จุดเริ่มต้น กม.ที่ 140+040.000-กม.ที่ 141+810.000 แยกออกจากถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าสู่นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 17 กม. ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,979.2 ล้านบาท ค่าก่อสร้างเพิ่มประมาณ 290 ล้านบาท เสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว ส่วนอีกตอน ปรับแบบวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท และสามารถบริหารเงินในสัญญาดำเนินการได้

ส่วนตอนที่ปรับแบบแล้ว มีค่าก่อสร้างเพิ่มแต่วงเงินในสัญญาไม่พออีก 15 ตอนนั้น กรมฯ กำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนว่ามีความบกพร่อง หรือไม่ครบถ้วนตรงไหนบ้าง และมีใครรับผิดชอบดูแลหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งได้สรุปและเสนอกระทรวงฯ แล้ว 1 ตอน ที่เหลือจะทยอยเสนอภายในเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 ต่อไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business