TK นำร่องสินเชื่อระบบอัตโนมัติสนามบินเมืองคอนหลังใหม่

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการเดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศ ต่อจากการขยายเข้าสู่ธุรกิจตัวแทนขายประกันวินาศภัย ภายใต้แบรนด์ TK Broker ล่าสุด ลุยตลาดให้บริการสินเชื่อด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีชั้นสูง นำร่องปล่อยสินเชื่อระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีขั้นสูง โครงการระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ และระบบเชื่อมต่อกับระบบตรวจจับวัตถุระเบิดในสนามบินนครศรีธรรมราชหลังใหม่ รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท ให้บริษัท ทรอปปิคอลเทค จำกัด พร้อมเตรียมพร้อมให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อระบบนิเวศ กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และกลุ่มโรบอติกออโตเมชัน ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ที่ TK เห็นโอกาสของธุรกิจเช่าซื้อ เตรียมพร้อมเร่งเครื่องเข้าสู่ตลาด โดยจะให้บริการสำหรับธุรกิจและระบบนิเวศดิจิทัลเทคโนโลยีเช่นกัน

น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวว่า กลยุทธ์การบริหารธุรกิจของ TK ขณะนี้ยังคงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจเพิ่มสัดส่วนลูกหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่ผันผวน โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายธุรกิจได้เต็มกำลัง ทำให้ TK ต้องมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อนำเสนอบริการสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งเป็นธุรกิจที่ TK มีความเชี่ยวชาญ ไปสู่ตลาดใหม่ที่สอดรับกับเทรนด์ในปัจจุบันและในอนาคต

“หนึ่งในธุรกิจใหม่ที่ TK กำลังเริ่มดำเนินการ คือการนำร่องให้บริการสินเชื่อกับธุรกิจที่มีการลงทุนและพัฒนาด้านหุ่นยนต์ รวมทั้งระบบอัตโนมัติสำหรับโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มโรงงานแบบดิจิทัล รวมถึงระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 และการบูรณาการระบบ หรือ System Integration (SI) ซึ่ง TK ได้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของเมกะเทรนด์โลก พร้อมกับการสนับสนุบจากภาครัฐ รวมถึงมองเห็นถึงศักยภาพของบริษัท ทรอปปิคอลเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการประยุกต์เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการบูรณาการระบบ (System Integrator) มาเป็นพันธมิตรหลัก พร้อมเปิดประตูของ TK เข้าสู่สนามหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่เปิดกำลังเปิดกว้างอยู่ในขณะนี้” น.ส.ปฐมา อธิบายเพิ่มเติม

ด้าน นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวเสริมว่า หนึ่งในเมกะเทรนด์ในการลงทุนทั่วโลก คือ การลงทุนและพัฒนาด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ หรือ Robotics & Automation สำหรับแพลตฟอร์มโรงงานแบบดิจิทัล หรือ Digital Manufacturing Platform รวมถึงระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 และการบูรณาการระบบเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน หรือพลังงานทดแทน เป็นเมกะเทรนด์ที่มีแนวโน้มเติบโตทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี (EEC) คาดการณ์ว่ามูลค่าในตลาดการลงทุนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่เป็นเครื่องมือสำคัญให้ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เมื่อเชื่อมโยงกับ 5G จะเกิดการลงทุนสูงถึง 500,000 ล้านบาท ใน 3 ปีข้างหน้า โดยเป็นการลงทุนในพื้นที่อีอีซีไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี พร้อมกับการสนับสนุนและเดินเครื่องอย่างเต็มที่จากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ได้อนุมัติมาตรการสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและบริการให้เป็นระบบอัจฉริยะ เพื่อก้าวไปสู่ Industry 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมขยายระยะเวลามาตรการหนุน SMEs เพื่อเร่งสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี สัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุนในการปรับปรุงที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เพื่อสร้างโอกาสในการขยายมูลค่าลูกหนี้เช่าซื้อในประเทศ TK ได้นำร่องให้บริการสินเชื่อระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีขั้นสูง โครงการระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ พร้อมเชื่อมต่อกับระบบตรวจจับวัตถุระเบิด สำหรับ สนามบินนครศรีธรรมราชหลังใหม่ มูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท ให้บริษัท ทรอปปิคอลเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นรายแรกในประเทศไทย สำหรับงานสนามบินภูมิภาคตั้งแต่ปี 2560 เพื่อรองรับธุรกิจบริการสนามบินให้มีความปลอดภัยและผ่านมาตรฐานสากลตามองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ พร้อมกับวางมาตรฐานใหม่การออกแบบระบบสายพาน โดยประยุกต์องค์ความรู้จากสนามบินระดับโลกมาสู่สนามบินภายในประเทศของไทย

“ตลาดการลงทุนและพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับแพลตฟอร์มโรงงานแบบดิจิทัล นอกจากจะเป็นการช่วยผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของบริษัทในระยะยาวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจที่มีการลงทุนด้านนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สามารถนำไปขยายผล โดยเฉพาะช่วงหลังจากโควิด-19 มีความต้องการด้านนี้เพิ่มมากขึ้นในทุกภาคส่วนต่างๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ ให้สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคนิว นอร์มอลที่ต้องเว้นระยะห่างหรือเลี่ยงการสัมผัส แต่การลงทุนดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ในคราวเดียว บริการสินเชื่อเช่าซื้อนับเป็นทางเลือกใหม่ให้ทุกธุรกิจปลดล็อกข้อจำกัดทางการลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงาน ทั้งนี้ TK มีความพร้อมทางการเงิน ระบบ และบุคลากรในการขยายบริการต่อยอดจากการนำร่องในครั้งนี้ทันที” นายประพล กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง บริษัท ทรอปปิคอลเทค จำกัด เป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สำหรับภาคอุตสาหกรรมและโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ โดยเป็นผู้บุกเบิกให้บริการระบบอัตโนมัติ ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ พร้อมเชื่อมต่อกับระบบตรวจจับวัตถุระเบิด รวมถึงเป็นผู้จัดหาและติดตั้งแพลตฟอร์มโรงงานแบบดิจิทัล เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket