ส่งออกโพลิออลได้เฮ! อินเดียยุติเก็บอากร AD

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดี ผู้ส่งออก “สินค้าโพลิออล” ของไทยสามารถส่งออกไปยังอินเดียได้โดยไม่ต้องเสียอากร AD แล้ว หลังอินเดียประกาศไม่ต่ออายุมาตรการที่จะครบกำหนด 5 ปีในวันที่ 15 เม.ย. 65 เผยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกเหนือคู่แข่งที่ยังถูกใช้มาตรการ

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ส่งออกสินค้าโพลิออลของไทยที่จะสามารถส่งออกไปยังอินเดียได้ตามปกติอีกครั้ง หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียได้ประกาศให้ยุติการทบทวนเพื่อต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สินค้าโพลิออล (Flexible Slabstock Polyol) จากไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในของอินเดียขอถอนคำขอ ซึ่งจะส่งผลให้มาตรการ AD กับสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกจากไทยที่ใช้บังคับอยู่จะสิ้นสุดลงภายในวันที่ 15 เม.ย. 2565

สำหรับกรณีดังกล่าว รัฐบาลอินเดียได้ประกาศใช้มาตรการ AD กับสินค้า Flexible Slabstock Polyol จากไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2560 โดยผลการไต่สวนในครั้งนั้น มีผู้ส่งออกไทย 1 รายไม่ถูกเรียกเก็บอากร AD เนื่องจากแม้ว่าจะพบว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดีย แต่ราคาส่งออกเป็นราคาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในของอินเดีย โดยรัฐบาลอินเดียยังคงประกาศใช้มาตรการ AD กับผู้ส่งออกรายอื่นๆ ของไทยในอัตรา 135.40 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ต่อมา เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียได้ประกาศเปิดการทบทวนการต่ออายุการใช้มาตรการตามคำขอของอุตสาหกรรมภายในของอินเดีย และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นด้วยวาจา (Oral Hearing) ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามกระบวนการเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 จนเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2564 อุตสาหกรรมภายในของอินเดียได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน่วยงานไต่สวนของอินเดียว่าไม่ต้องการให้ดำเนินการทบทวนต่อไป จึงได้มีประกาศให้ยุติการทบทวนกรณีดังกล่าว

“ประกาศดังกล่าวนับเป็นข่าวดีแก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าโพลิออลของไทย ที่จะสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดียได้ตามปกติ ถึงแม้ว่าจะมีผู้ส่งออก 1 รายที่ไม่ได้ถูกเรียกเก็บอากร AD อยู่แล้ว แต่ผู้ส่งออกรายอื่นๆ ที่ถูกเรียกเก็บอากร AD ในอัตรา 135.40 เหรียญสหรัฐต่อตัน จะสามารถลดภาระในการส่งออกไปได้ประมาณ 5.34% ของราคาส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดีย ซึ่งจะทำให้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกได้มากขึ้น และสามารถรักษาความได้เปรียบทางการค้าในตลาดประเทศอินเดียไว้ได้ เนื่องจากปัจจุบันอินเดียยังคงมีการใช้มาตรการ AD กับสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกจากหลายประเทศซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสิงคโปร์ โดยกรมฯ ขอให้ผู้ส่งออกไทยติดตามสถานการณ์ราคาส่งออกอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมภายในของอินเดียยื่นคำขอให้หน่วยงานไต่สวนของอินเดียเปิดการไต่สวน AD อีกครั้ง” นายพิทักษ์กล่าว

ทั้งนี้ สินค้าโพลิออลเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตโพลียูรีเทน ซึ่งนำไปใช้ผลิตเป็นโฟมที่ใช้เป็นฉนวนความร้อน ฟองน้ำล้างจาน พื้นรองเท้า และฟองน้ำในเบาะรถยนต์ โดยในปี 2563 ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 8 ของโลก มีมูลค่าการส่งออกไปทั่วโลก 359.48 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 11,202.86 ล้านบาท และการส่งออกไปอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดอันดับ 2 ของไทยรองจากจีน ในช่วง 10 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 93.13 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,975.14 ล้านบาท และในช่วงเวลาเดียวกัน อินเดียนำเข้าโพลิออลจากไทยเป็นอันดับ 3 รองจากจีน และสิงคโปร์

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการแก้ต่างกรณีที่ไทยถูกไต่สวนมาตรการ AD จากประเทศคู่ค้า กรมฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ส่งออกของไทยในการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการไต่สวนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำ และแจ้งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบตลอดกระบวนการไต่สวน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในการไต่สวน และหากผู้ประกอบการต้องการคำแนะนำในเรื่องมาตรการ AD สามารถติดต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า โทรศัพท์ 0-2547-5083 หรือสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.thaitr.go.th

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business